cinema - teatro - musica - cultura | in Brianza

Invictus

Sabato 20 Marzo 2010 - 21:00
Domenica 21 Marzo 2010 - 16:00
Domenica 21 Marzo 2010 - 21:00

Per saperne di più: Invictus, di Clint Eastwood

Lourdes

Sabato 6 Marzo 2010 - 21:00
Domenica 7 Marzo 2010 - 16:00
Domenica 7 Marzo 2010 - 21:00

Per saperne di più: Lourdes di Jessica Hausner

Mine vaganti

Sabato 13 Marzo 2010 - 21:00
Domenica 14 Marzo 2010 - 16:00
Domenica 14 Marzo 2010 - 21:00

Per saperne di più: Mine Vaganti

L'argent

Mercoledì 31 Marzo 2010 - 21:00

Cineforum 2010: per saperne di più: L'argent

Ricky - Una storia d'amore e libertà

Mercoledì 24 Marzo 2010 - 21:00

Cineforum 2010: per saperne di più: Ricky - Una storia d'amore e libertà